Indicatori proiect:

-realizarea site-ului web al proiectului

-participare la o conferinta internationala

-organizare workshop national

-realizare si publicare articole stiintifice legate de proiect