Echipa tehnica este compusa din:

AIRA’s team:

  • Ph.D. Dumitru Pricopi – Project Director
  • Ph.D. Marian Doru Suran – Participant
  • Ph.D. Diana Rodica Constantin – Participant

MBM’s team:

  • Mr. Mihai Constantin Butolo – Partner coordinator
  • Mr. Ionut Radu Popescu – Technical supervisor
  • Mr. Alexandru Stanciu – Software developer